Det er en forutsetning at kunden har/oppretter avtalegiro eller eFaktura. Papirfaktura blir ikke sendt ut for månedlig faktura!

For å starte med månedlig faktura allerede fra januar 2021 (med forfall 20.02.21), må vi motta en henvendelse innen 08. januar 2021. Henvendelser som kommer etter denne dato, vil bli opprettet med månedlig faktura fra og med neste termin, det vil si april med betaling i mai. De opprinnelige terminintervallene styrer når en kan starte med månedlig fakturering.

Ta kontakt på telefon 62 97 81 00 eller send e-post til kommfakt@nord-odal.kommune.no for å få opprettet månedlig fakturering.

Mvh Odal økonomikontor