Det er observert blågrønt farget vann noen steder i Storsjøen. Dette er trolig blågrønnalger. Disse kan produsere giftstoffer (toksiner). Hvor mye alger som er i vannet, kan endre seg raskt med vær og vind. Pent og varmt vær gir mer alger. 

Du må selv vurdere vannet før du bader. Er vannet synlig grønnfarget bør du ikke bade. Hunder må heller ikke drikke dette vannet. Får du grønnalger på deg under bading, anbefales det å dusje og vaske badetøyet.

Vi har vært i kontakt med NIVA og følger situasjonen. Dersom situasjonen tiltar vil det bli tatt vannprøver for analyse. Vi tar gjerne i mot meldinger ved eventuelle observasjoner. 

Brosjyre med mer informasjon om algeoppblomstring (FHI)

Kommuneoverlegen i Nord-Odal