Temaet er hvordan butikker og tjenesteytere i kommunen kan oppnå mersalg og synergier med fokus på:

  1. Samling. Formell åpningsuke  1. sept – 6. sept. (2. sept. blir næringslivets dag)
  2. Utbygging av vindkraft
  3. Kommunalt næringsfond COVID-19. (Mulighet for f.eks. lage magasin a la «Eidskogen inspirerer» i en periode)

Invitasjonen er sendt ut til styremedlemmer, men det er selvsagt åpent for alle.

DeI gjerne informasjon om arrangementet med personer dere tror er relevante.

Møtet foregår i Formannskapssalen i kommunehuset tirsdag 11. august kl 16:00 - 17:30.

Av smittevernhensyn er det fint hvis dere melder dere på ved å sende e-post til eva.snare@nord-odal.kommune.no.

Covid-19, påvirkning økonomi