Gjeldende fra i dag er det innført strenge tiltak i hele Viken fylke, samt Gran kommune i Innlandet. Vi bor i den såkalte randsona til Viken, og dermed får tiltak der både direkte og indirekte påvirkning på oss, både som nabokommune og som pendlerkommune. Vi har mange daglige kontaktpunkter i og med kommuner i Viken, særlig på Romerike og innover til Oslo.
 
I kveld er vi, sammen med andre kommuner i Innlandet, innkalt til møte med blant annet Statsforvalteren i Innlandet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Blant temaene som tas opp der er hvilke utfordringer de strenge tiltakene i Viken eventuelt får for spesielt randkommunene, og om det dermed er tiltak som bør innføres i vår region som følge av dette.