Følgende melding ble sendt ut:

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Skolene vil fortsette å gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Barnehagene og skolene er åpne for de som har behov for det jf. tidligere informasjon, dette gjelder også ordinære arbeidsdager i uke 15. Barnehagene og skolene i Nord-Odal ønsker å takke alle foreldre for den innsatsen dere legger ned i dugnaden vi nå er inne i. Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med oss når dere har behov for det.