Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske eller holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer trafikksikkerheten i fylket.

Se mer på www.hedmark.org.

Prisen har sitt navn etter Kjell Aukrusts Ludvig, som i sin aftenbønn takker for at han i dagens løp ikke er overkjørt, men fortsatt oppegående og ved god helse. På Ludvigprisens diplom tilføyes: Hold endelig aue me’n Solan Gundersen så’n itte kjører for fort gjennom Østerdalen.

Søknads- og forslagsfrist er 10. februar 2019. HTU behandler begge deler i sitt møte 21. februar 2019.

Diplomet for Ludvigprisen