Fra 8. februar endres nasjonale smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner for vaksinerte beboere.

Fordi vaksinering av beboere fortsatt pågår ved våre institusjoner, og vaksinasjonen først har effekt en uke etter dose 2, gjelder fortsatt lokale besøksrestriksjoner

Besøksregler for sykehjem i Nord-Odal

Dette innebærer at man fortsatt må ta kontakt med den aktuelle institusjonen før besøk.