Det blir Ø.M. Fjeld som får jobben med å sette opp Nord-Odal kommune og Odal Sparebank sitt nye bygg SAMLING. De gikk seirende ut av anbudskonkurransen.  Kontrakt kan inngås etter utløpet av karensperioden på 10 dager. Også Gaustad Rør AS blir tildelt storkontrakt for rørleggerarbeid i bygget. Signaturbygget skal huse bibliotek, bank og leiligheter.

Kommunen har valgt å gå for Hovedentreprise med delentrepriser. Samlet anbudssum for alle entrepriser er på vel 135 millioner.

Hovedfasade Samling


Ordfører Lise Selnes : «Dette bygget vil få store positive ringvirkninger for Sand sentrum, Nord-Odal kommune og for næringslivet i regionen. Samling skal i hovedsak bygges med trekonstruksjoner og tre-elementer. Dette er en oppfølging av innlandssatsingen på det grønne skiftet, og fokuset på tre som bygningsmateriale.

Bygget er forventet klar til innflytting i løpet av 2019. Både Odal Sparebank og Nord-Odal bibliotek ser fram til å flytte inn i nye, funksjonelle og ikke minst mer publikumsvennlige lokaler. Biblioteket vil bli meråpent og dermed tilgjengelig for publikum store deler av døgnet. I underetasjen blir det et større lokale tilrettelagt for blant andre mindre forestillinger og konserter, samt et møterom. Dette vil supplere tilbudet ved Milepelen og gi rom for andre typer arrangementer.

Adm. banksjef Torleif Lilløy : «Dette er en stor dag for Odal Sparebank og «lokal infrastruktur» i kommunen. Nord Odal kommune og Odal Sparebank har gjennom langvarig godt samarbeid klart å skape lokalsamfunnets mest kundevennlige og effektive betalingsløsninger innenfor bank og bibliotek.

Som lokalbank er vår strategi å være like god som konkurrentene digitalt og på mobil, mens vi skal være overlegne gode på personlig rådgivning. Dagens nyhet om at Odal Sparebank satser sammen med Nord Odal kommune om nytt bibliotek- og bankbygg, er en skikkelig gladnyhet til våre kunder.

Jeg er ydmyk for oppgaven og er overbevist om at nye banklokaler definitivt vil være med å sette fart og retning, og gjøre oss godt posisjonert for fortsatt å være en ledende lokalbank for våre kunder.

Som lokal bank er vårt mål å følge opp dagens utvikling uten å kaste gode og tradisjonelle sparebankverdier over bord. Vi vil bevare den gode kundekontakten og tilby våre tjenester med høy faglig kvalitet. Vår forretningsdrift er bygget på kundenes tillit – en tillit som må skapes på ny hver eneste dag gjennom mange år. I et slikt perspektiv blir det viktig å kunne tilpasse gamle levedyktige verdier til dagens krav. Det er jeg overbevist om at vi får ved å investere i våre lokalsamfunn.»

Biblioteksjef Anita Bunes : «Bibliotekene har de senere årene satset enda mer på å være en møteplass, en formidler, en arena for kunnskap, for opplevelser og ulike arrangementer, for offentlig samtale og debatt. Det er ofte det eneste åpne, ikke-kommersielle tilbudet i lokalsamfunnet. Biblioteket er felleseie, og innholdet er gratis og fritt tilgjengelig for alle.

I tillegg til tradisjonelle tjenester som boklån og informasjonsinnhenting, brukes bibliotekrommet aktivt av barnefamilier, studenter, ungdom og eldre. Omgivelsene og lokalenes utforming har mye å si for trivsel og tilhørighet. Folkebibliotekene gir dessuten tilgang til databaser og ressurser som ikke er fritt tilgjengelig på nett.»

SAMLING skal være for alle som bor i Nord-Odal, og for alle som besøker oss – hytteeiere, gjennomreisende, gjester.  Mange bruker allerede biblioteket aktivt, men det er et stort potensiale som kan hentes ut med et levende, aktivt og meråpent bibliotek i sentrum.»

Leilighetene :
Det blir 10 sør- og vestvendte leiligheter, av ulik størrelse i prisspennet fra 4 til 7 millioner kroner. Alle leilighetene har utsikt over Sandsjøen og kort avstand til sentrumsfunksjoner og kollektivtrafikk. De har balkong og egen plass i parkeringskjeller med heisadkomst. Bygget er universelt utformet.

Det blir to 2-romsleiligheter på 64 m2, seks 3-roms på 80 m2og to 4-roms på 91 m2

Det er sannsynlig at kommunen inngår samarbeid med DES-klubben. De ti leilighetene vil bli organisert som eget borettslag med OBOS som forretningsfører ved oppstart.

Fireroms leilighet

Fakta om bygget :

Prosjektets navn: Samling

Byggherre: Nord-Odal kommune

Størrelse: 3 300 m2

Inneholder:

 • Bibliotek med auditorium og møterom
 • Kontorer og kundemottak for Odal Sparebank
 • 10 leiligheter med parkeringskjeller

 

Prosjekterende:

 • Arkitektfirma Helen & Hard
 • Prosjektråd Innlandet AS
 • Degree of Freedom Engineering

 

Valgte entreprenører:

 • Ø.M. Fjeld AS – byggteknisk entreprise
 • Gaustad Rør AS – rørteknisk entreprise
 • Bryn Byggklima AS – ventilasjonsteknisk entreprise,
 • El Montasje Elverum AS – elektroteknisk entreprise
 • Kone AS – heisteknisk entreprise

 

Byggemateriale: Trekonstruksjoner og tre-elementer. Noe betong i underetasjen/parkeringskjeller.

Adresse: Sentrumsvegen 22 og 24. 2120 Sagstua. Bygget skal seksjoneres.

Oppvarming: Energibrønner og varmesentral basert på bergvarme. Vannbåren varme fra varmesentralen blir benyttet til oppvarming av bygget og til varmt tappevann.

Planlagt oppstart mars-april 2018.

Arkitektonisk beskrivelse :

SAMLING ble beskrevet av konkurransejuryen som det mest særpregede forslaget i konkurransen, med stor signalbyggeffekt, både eksteriørmessige og i interiør. Det er utformet på en holistisk måte, planløsning, konstruksjon og materialer spiller sammen til en inkluderende og inspirerende romlig opplevelse.

KONSEPT OG ORGANISASJON | Det er et stedstilpasset, men likevel spektakulært signaturbygg, som sammen med det nye foreslåtte torget, danner et nytt identitet og samlingspunkt i Sand. Det er blir en stue for hele Nord- Odal, et samlingssted med lav terskel for å delta, hvor ulike aktiviteter kan finne sin plass i dedikerte og fleksible rom. Det nye bygget samler både litteratur, kunnskap, økonomi, mennesker og tradisjon/historie under ett tak. En helhetlig plass med flere funksjoner som øker eierskapet til brukerne.

Samling forbinder også hovedgaten med parken og kirken på den andre siden samtidig som den forbinder hovedgaten med gårdsplassen ved kommunen på baksiden. Denne utformingen, sammen med den inviterende og gjennomsiktige hovedinngangen, gjør det til en åpenbar bypassasje. En innendørs gate gjennom bibliotekets hovedrom skaper også mer liv i bygget, en lavere terskel, og en invitasjon til at man kan gå uforpliktet inn i, og gjennom bygget, møte mennesker, ta med en avis eller bok, eller ta en kaffepause.

Bygningen er relativt kompakt med et åpent atrium i sentrum. En rolig indre side som samler de forskjellige funksjonene og gjør at folk kan se hverandre. Den karakteristiske, radiale geometrien definerer utformingen av bygningen fra dette senteret. Leilighetene i bygget er orientert mot sør og vest, dette muliggjør også generøs takhøyde i biblioteket.

UTVENDIG UTTRYKK | Det radiale organisatoriske prinsippet av bygning forbedrer fasadens dynamikk, ytre veggene får en myk følelse av veving balkonger. Disse er utformet slik at ingen vertikal oppdeling mellom leilighetene er nødvendig, de blir dype foran stuen og kjøkkenet, og blir smale franske balkonger til soverommene. Den ytre fasaden som henvender seg mot omgivelsene, er omkranset av en trehud bestående av vertikale tre lameller som beskytter mot sol, regn og innsyn. Samtidig gir trehuden bygningen en dybdevirkning og skaper et helhetlig og samtidig variert arkitektonisk uttrykk. Lameller og spilekledning spiller sammen rundt hele bygningen i horisontale bånd. De store glassflatene på de offentlige områdene gir en gjennomsiktig hud mellom inn og ut. Slik blir byggets innhold også synlig og berikende for arealene utenfor.

INTERIØR MATERIALER OG ATMOSFÆRE | Nesten alle bygningselementer er laget av tre. Tre er det mest miljøvennlige materialet: binder Co2, kan resirkuleres, og det skaper et godt inneklima. Tre har unike estetiske og sanselige kvaliteter og det lukter godt. Ved å ha et høyt innslag av tre viser man med prosjektet veien mot en mer miljøvennlig og ansvarlig samfunn, og man reflekterer de historiske verdiene som ligger i trebruk og den lokale treindustrien. Interiør er preget av en spesiell himling laget av trelameller som integrerer og skjuler tekniske løsninger og samtidig vokser til å bli bokhyller og solavskjerming. Himlingen sammen med synlige kurvede trekonstruksjoner er viktige elementer for romopplevelsen og kvaliteten i bank, bibliotek og felles arealer.

Biblioteket

Samling - Nord-Odal