Boligtomtene har opparbeidet veg, vann og avløp til tomtegrensen. Kjøper står fritt med hensyn til valg av husleverandør.

Området ligger i tettstedet Mo, 10 km øst for kommunesenteret Sand. Mo har rundt 300 husstander, og innenfor Garvikåsen er det om lag 30 husstander. Fra tomtene er det ca 300 meter til busstopp med avganger til Sand (forbindelse videre til Eidsvoll) og Skarnes/Kongsvinger.

 

 

 

 

Kart Garvikåsen tomteområde
Kart Garvikåsen tomteområde