Vise frem muligheter i flere kanaler

Nord-Odal kommune benytter karriere.no til å synliggjøre ledige kommunale stillinger. Ved å utvide partnerskapet med karriere.no kan vi i 2018 tilby bedrifter i kommunen samme fasiliteter. I tillegg til karriere.nos egne kanaler, vil vi synliggjøre bedriftene og deres ledige jobber på kommunens hjemmeside, odalsportalen og eventuelt kongsvingerregionen.no.

Formålet er først og fremst å synliggjøre et spennende arbeidsmarked og ledige jobber, sekundært er det viktig å vise frem at kommunen har et mangfold av kompetanse og tilbud. Gratis eksponering/outsourcing av jobben vil gjøre det enklere å få synliggjort flere da terskelen for å komme i gang er lav.

- Næringsutvikling handler også om å vise frem alt det vi har, og hvilke muligheter som  finnes i kommunen. Nå kan vi profilere et attraktivt arbeidsmarked i ulike digitale kanaler og dermed skape større interesse for Nord-Odal, sier næringssjef Eva Snare.
 

Rekruttering av nye innbyggere starter ofte med en jobb

Ved å gjøre utlysing av ledige jobber gratis, er det også mulig å få mindre virksomheter til å eksponere ledige stillinger og jobbmuligheter på nett. (Mange bedrifter i Nord-Odal er ikke synlige digitalt). Kommunen ønsker å rekruttere flere innbyggere, og en god måte å tiltrekke seg beboere på, er å kunne tilby jobb.  
 

Alle bedrifter i Nord-Odal får en bedriftsprofil på karriere.no

Avtalen innebærer at karriere.no er ansvarlig for å legge inn info om bedriftene og ledige stillinger. Bedriftene kan selv vedlikeholde informasjon.

Karriere.no er i ferd med å lage ferdig bedriftsprofiler for ca 100 bedrifter i Nord-Odal. Alle aktuelle bedrifter vil motta en epost med informasjon om pålogging slik at de selv kan oppdatere profilen. Her kan man fortelle jobbsøkere om bedriften, og lyse ut alle ledige stillinger og behov for arbeidskraft i fremtiden.  

For spørsmål, kontakt karriere.no på epost: support@karriere.no eller telefon: 76070708.

Ledig jobb

Nye muligheter med karriere.no