Vinner ble kunngjort ved et arrangement i kommunestyresalen 9. juni.

Ordfører Lise Selnes og styreleder for Odal Sparebank, Odd-Rune Andersen ønsket velkommen. Konkurranseleder Per Rygh fra Norske Arkitekters Landsforbund redegjorde for gjennomføring av konkurransen. Juryleder Odd-Rune Andersen presenterte vinnerutkastet og ovverrakte blomster til arkitektene Reinhard Kropf og Mariana Calvete fra Arkitektfirma Helen & Hard AS. Deretter presenterte arkitektene sitt spennende vinnerutkast. Til slutt sa ordfører Lise Selnes litt om kommunens forventninger og om veien videre for prosjektet.

Planen er at Odal Sparebank skal ha sitt hovedkontor i det nye bygget og at kommunens del skal romme det lokale folkebiblioteket. Det er lagt opp til stor grad av sambruk av arealer og funksjoner mellom bank og bibliotek for å få en god utnyttelse av bygget. Prosjektet vil kunne få åtte til ti leiligheter av forskjellig størrelse. Leilighetene er tenkt utviklet slik at aktuelle interessenter i størst mulig grad kan inngå kontrakt om kjøp av leilighet på grunnlag av prospekt, før byggingen starter.

I juryen har følgende sittet:
Odd Rune Andersen, styreleder Odal Sparebank, juryleder
Knut Nafstad, banksjef Odal Sparebank
Eli Skoland, Nord-Odal Høyre
Gunnar Nygård, Nord-Odal Sosialistisk Venstreparti
Jonas Nordsted, arkitekt, Norske arkitekters landsforening
Rune Sør-Reime, arkitekt, Nord-Odal kommune
Per Rygh, arkitekt, Norske arkitekters landsforening, jurysekretær
 

Samling interiør
Illustrasjonsfoto interiør: Arkitektfirma Helen & Hard AS