Prosjektet har som mål å løfte kulturarven og gi et viktig initiativ for å ivareta bygningsarven i tidligere Hedmark.

I alt 11,5 millioner skal deles ut fordelt over 3 år. I 2023 er tilskuddspotten 2,5 mill. I 2024 økes den til 4 mill og 5 mill i 2025. Her er det gode muligheter for å søke istandsettingsmidler.

Kulturarv Hedmark