4. november

Det er viktig at alle nå er oppmerksomme på at det er økning av smitte i regionen. Kongsvinger har vedtatt en lokal forskrift. Kriseledelsen i Nord-Odal har vurdert at det per nå ikke er behov for noen lokal forskrift da smittenivået her er lavt.

Nord-Odal kommune hadde sist uke ingen meldinger om innbyggere som var smittet. Denne uka har vi fått melding om at 4 personer er smittet.  Smittede følges opp etter gjeldende nasjonale retningslinjer.

Kriseledelsen minner om at alle bør følge smittevernrådene:

  • Ha god håndhygiene og hold hendene rene.
  • Personer med luftveissymptomer bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. (Her finner du informasjon om kommunens testsenter og deres telefonnummer).
  • Personer som er bekreftet smittet skal isolere seg.
  • Er du smittet oppfordres du til å informere dine nærkontakter

Kriseledelsen minner om at du på kommunens hjemmeside finner en koronaside.

Oppdatert informasjon 5. november

Det er nå totalt 5 smittede i Nord-Odal inneværende uke, og vi venter svar på en del nye tester. Vi har fått en del spørsmål knyttet til testing og eventuell karantene for barn i skole og barnehage. Vi følger her nasjonale råd, disse finner du her: Råd om smittevern i skoler og barnehager