Nå har vi tatt i bruk Kommuneforlagets chatbot om koronaviruset på vår nettside. Du finner den nederst i høyre hjørne på nettsida.

Chatboten henter svar fra: helsenorge.no, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, NAV og regjeringen. Sensitiv informasjon skal ikke oppgis via en chatbot.

Lokalt gitt informasjon vil fortsatt finnes ligge på vår samleside for Korona, kommunens Facebookside, via kontakt med sentralbord (62 97 81 00) og kommunens tjenester.

Koronachatbot