Det er pr. i dag ikke påvist smitte i Nord-Odal kommune, men det er fortsatt noen som sitter i karantene. De nasjonale pålegg og anbefalinger som har kommet fra regjeringen skal følges uavhengig av om det er påvist smitte.

Stengte kommunale lokaler

En lang rekke funksjoner/enheter vil nå holde stengt fra kl. 18:00 i dag og i første omgang frem til og med torsdag 26.03.

Dette gjelder:

 • kommunehuset
 • NAV
 • barnehager og skoler (inkl. gymsal / møterom / auditoriet)
 • biblioteket
 • idrettshallen
 • basseng

Helsedirektoratet anmoder også om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. Det er innført besøkslogg ved alle våre sykehjem/boliger.

Kontakt med kommunen må nå kun foregå pr. e-post og telefon; postmottak@nord-odal.kommune.no og 62 97 81 00 (10:00 - 14:00).

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Det opprettes derfor et omsorgstilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner (se egen liste). Disse kan fortsatt levere sine barn i barnehage og småskole/SFO som vanlig i morgen. I tillegg vil skolene holde åpent fra 1. til 10. trinn for barn med særskilte behov som må ivaretas.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

For ytterligere informasjon se kommunens nettsider og vedlagte lenker:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak/id2693327/

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19