Først, det er pr. nå, 10. mars klokka 10:00 ikke påvist koronasmitte i Nord-Odal. Noen personer er satt i karantene pga kontakt med mulig smittede, andre har meldt om symptomer og blir testet i disse dager.

Kommunens kriseledelse møttes mandag morgen, krisestab er dermed etablert. Følgende tiltak ble bestemt iverksatt etter dette møtet:

  • Grundigere renhold av kommunale bygg, spesielt sykehjem og skoler. Dette gjelder spesielt kontaktflater som berøres av mange.
  • Det skal kjøpes inn mer håndsprit/desinfeksjon til utplassering på strategiske plasser, spesielt der hvor mange folk ferdes.
  • Beredskapskoordinator får et spesielt ansvar for å følge opp situasjonen med tanke på beredskap, og med å informere både kriseledelsen og publikum.

Det presiseres at det medisinske ansvaret ligger hos kommunelege og Helse- og omsorgsetaten.

Større arrangementer

Det ble i møtet også diskutert avlysning av arrangementer, vi vet at mange er opptatt av dette. Det er i utgangspunktet ingen arrangementer i Nord-Odal de førstkommende ukene som er såpass store at de kan defineres som større arrangement, men vi anbefaler allikevel arrangører å foreta en risikovurdering basert på rådene fra Folkehelseinstituttet. Det er i utgangspunktet arrangør selv som tar avgjørelsen om en eventuell avlysning, men det er selvsagt lov å be om råd fra kommunelegen.

Generelle råd fra kommunelegen er at arrangører (også av mindre arrangementer) sørger for at publikum blir godt informert på forhånd om at personer i faresonen for smitte ikke bør oppsøke arrangementet. Dersom arrangører serverer mat bør dette være godt innpakket mat, ikke fingermat liggende på fat som mange kan ta på. Det bør i tillegg være håndsprit/desinfeksjon tilgjengelig ved inngang og godt med såpe og papir på godt renholdte toaletter.

Restriksjoner på besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Se egen artikkel

Videre oppfølging

Kommunens kriseledelse har daglig kontakt, og vil så snart ny informasjon foreligger gjøre det som er viktig for befolkningen tilgjengelig. Fylkesmannen i Innlandet har avholdt flere informasjons- og dialogmøter via Skype de siste ukene, dette fortsetter, og vi deltar på alle disse møtene.

Vi minner til slutt om hva du gjør hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Ikke oppsøk lege eller legevakt, og ikke ring 113 - Ta kontakt på telefon først for råd og avtale om undersøkelse:
Ring fastlegen din eller legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.
Kontakt lege på telefon (ikke 113) hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Informasjonstelefon for spørsmål om koronavirus - 815 55 015

Artikkel med råd og informasjon om koronavirus