Korona-nettmøte med ordførerne

Ordførerne Lise Selnes og Knut Hvithammer stilte 8. februar i nettmøte om korona og svarte på innbyggernes spørsmål. Se nettmøtet og les svarene her.

Mandag 8. februar stilte ordførerne i Nord-Odal og Sør-Odal, Lise Selnes og Knut Hvithammer, opp til nettmøte og våre innbyggere svar på det de lurte på om koronasituasjonen.

Opptak av det direktesendte nettmøtet finner du her:

Alle spørsmål og svar:

Hvorfor følges nasjonale retningslinjer?

Smittesituasjonen i våre kommuner tilsier ikke at det er noen grunn til at vi skal være strengere enn det som anbefales nasjonalt.

Hvordan går jeg fram for å vaksinere meg?

(Fullt spørsmål: Hei! Dersom jeg har en underliggende sykdom, men fastlege i annen kommune enn der jeg bor. Hvordan går jeg fram i forbindelse med vaksinering da?)

Du skal selv ta kontakt for registrering i den uka din risikogruppe står for tur. Du trenger ikke å ta fastlegen med på det.

I Nord-Odal har telefonene for registrering åpnet denne uka, se hvilke prioriteringsgrupper som kan ringe når på vår vaksineringsside.

Kan vi gjennomføre arrangementet vårt?

(Fullt spørsmål: Hei, vi er en forening med medlemmer i begge odalskommunene og skal arrangere årsmøte snart. Ikke alle medlemmer har mulighet til å delta digitalt så derfor lurer vi på hvordan vi kan få arrangert dette?)

Dersom alle medlemmene hadde vært bosatt i samme kommune, kunne man arrangert årsmøte med inntil 10 deltagere, eller inntil 200 deltagere dersom de sitter i fastmonterte seter under møtet, og alle andre smittevernregler overholdes. Men, de nasjonale tiltakene sier per i dag at arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, og derfor må dette årsmøtet utsettes inntil videre.

Munnbind: Påbud eller anbefalinger?

Sør-Odal og Nord-Odal kommuner følger i stor grad nasjonale retningslinjer – men kommer noen gang med strengere anbefalinger basert på lokale erfaringer.

Sør-Odal kommune anbefaler bruk av munnbind på kollektivtrafikk for alle over 12 år og der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Dette inkluderer også skoleskyss.

Det anbefales også bruk av munnbind på steder med større folkeansamlinger (f.eks. i butikker og kjøpesenter), der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Nord-Odal anbefaler bruk av munnbind for alle over 12 år i forbindelse med skoleskyss.

Når stenges skolene i odalskommunene?

(Fullt spørsmål: I vår ble alle skolene i landet stengt ned på grunn av korona, og vi ser at skoler noen ganger stenges ned her som føre-var-tiltak. Hvilke vurderinger gjør kommunene seg når det gjelder stenging av skoler? Når vil skolene i odalskommunene bli stengt?)

I vår ble skolene stengt som et nasjonalt tiltak, og det er riktig at enkelte skoler i ettertid er blitt stengt ned som et føre-var-tiltak når det er påvist smitte hos enkeltelever. Da er skolen blitt stengt mens man jobber med å få oversikt over smittetilfellet og kartlegge det potensielle omfanget.

I tilfellene som har vært tilknyttet skole i Sør-Odal, har arbeidet bekreftet at smittevernrutinene har vært veldig gode, og det har derfor ikke så langt endt med et større utbrudd.

Barn og unges liv skal være så normalt som mulig, og derfor skal det å stenge en skole sitte svært langt inne.

Det er per i dag ingen grunn til at vi skal være strengere enn nasjonale anbefalinger, og vi følger trafikklysmodellen..

Kommunene kan heller ikke bare sette skolene på rødt nivå. For å stenge en skole må det være et vedtak av kommuneoverlege i samråd med Helsedirektoratet og statsforvalteren.

Dersom det skulle bli et smitteutbrudd på en skole, vil situasjonen kunne stille seg annerledes.

Hva slags tiltak gjøres med tanke på muterte virusvarianter?

Sør-Odal og Nord-Odal har sammen utarbeidet felles retningslinjer for innbyggere og arbeidstakere i kommunene – som baserer seg på de nasjonale tiltakene for ring 1- og ring 2-kommunene.

Egen artikkel om dette

Hvor bør jeg registrere meg for koronavaksinering?

(Fullt spørsmål: Hei! Jeg jobber innen helse i en annen kommune enn der jeg bor, og vil etter hvert få tilbud om vaksine på jobb der. Bør jeg allikevel registrere meg i hjemkommunen?)

Ja, du registrerer deg, så tar du vaksina der du får tilbud først, og sier nei takk det andre stedet når tilbudet kommer der.

Hva tenker dere om belastning på psykisk helse til brukere?

(Fullt spørsmål: Da landet stengte ned i midten av mars, så stengte også det meste i Sør-Odal kommune. Hva er tanken bak det å for eksempel å stenge dagsenter på Skarnes i så lang tid som det ble stengt? Hva tenkte kommunen om belastningen det ble på den psykiske helsen til brukere?)

Svar fra Knut Hvithammer:

Vi har full forståelse for at dette har vært en krevende tid for mennesker med psykiske helseutfordringer, og har forsøkt å finne løsninger i størst mulig grad skal være til hjelp.

Dagsenteret inne var stengt, men tilbudet foregikk ute. Med gåturer og turer til for eksempel Igletjenn med grilling.

Musikkterapien foregikk via nett på sikker lenke.

Brukere hadde tilbud om ekstra gåturer én til én og telefonsamtaler både på dag- og kveldstid. Samt at vi har nattevakter som de også kunne ringe til hvis det ble vanskelig.

Tilgang til rent brukerutstyr har de som trenger det hatt hele tiden, ved at de har gitt beskjed om hva de trenger og vi har kjørt utstyr ut til den enkelte bruker.

Tjenesten har også hatt tett oppfølging med å tilby koronatesting i hjemmet hos brukere med symptomer. De med bekreftet smitte har fått somatisk oppfølging i hjemmet.

Svar fra Lise Selnes:

I psykisk helse og avhengighet i Nord-Odal kommune måtte vi endre tilbudet til brukere av tjenesten. Dette i form av å møtes ute eller ha kontakt per telefon. Etter hvert har vi åpnet for samtaler på kontoret og følger de nasjonale retningslinjer i forhold til smittevern.

Tjenesten har ikke dagsenter. Det har derfor ikke vært lignende problemstillinger i Nord-Odal. Derimot beskriver brukere et savn etter andre fora og arenaer de enten treffer andre på eller mottar hjelp fra. For eksempel AA-gruppe (anonyme alkoholikere) som hadde stengt lenge. I tillegg er det påpekt at det blir utfordrende uten drop-in-mulighet hos NAV, som er i Nord-Odal faste dager. Dette har vært stengt lenge.

Det merkes at tjenesten har økt antall henvisinger og at det er mange som opplever ensomhet.

Er vaksineprioriteringene til kommunene og FHI forskjellige?

(Fullt spørsmål: Hei! Ifølge FHI så ligger jeg på en 4. plass på vaksineringlista. Men ifølge Nord-Odal sin liste ligger jeg på 7. plass, om jeg har skjønt det rett? Er 26 år og har ganske alvorlig diabetes. Stemmer det at prioriteringene er såpass forskjellige fra kommunen og FHI?)

Nord-Odal og Sør-Odal følger Folkehelseinstituttet sin liste, så både hos dem og oss ligger du på 26 år med diabetes i gruppe 7, «alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander».

Sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp er merket med * (stjerne) i lista til FHI, og gjelder da organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, annen aktiv kreftsykdom, nevrologiske sykdommer/muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon og kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon. Resten av lista er uten * (stjerne) og er da definert som underliggende sykdommer/tilstander.

Vi har forsøkt å tydeliggjøre skillet mellom disse to gruppene på vår nettside, og gir tilbakemelding oppover til FHI om at de kanskje bør gjøre det samme.

Kan man velge hvilken vaksine man skal ha?

Per i dag får vi Pfizer/biontech-vaksinen, men dette kan endre seg på kort sikt basert på godkjenning og levering.

Det er ikke mulig å selv velge hvilken vaksine man skal ha.

Sist endret 09.02.2021