Besøksloggene vil være til stor hjelp ved eventuelle smittetilfeller, da vi må iverksette smittesporing. Vi håper alle besøkende følger oppfordringen om å skrive seg inn.

Det vurderes også om besøkslogger skal innføres i eksempelvis barnehager, men pr. nå er det helseinstitusjoner de finnes i.

Besøkslogg Nord-Odal sykehjem