Nord-Odal kommune mottok i dag vedtaksbrev fra Olje- og energidepartementet i saken om konsesjon til E.ON for bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. I sitt vedtak skjerper OED konsesjonskravene noe.

Departementet sendte samtidig ut en pressemelding.

Vedtaket innebærer at detaljplanleggingen intensiveres. Det er viktig at kommunen og lokalbefolkningen engasjerer seg i dette arbeidet slik at de negative konsekvensene blir redusert så langt det lar seg gjøre. Det er også viktig at det lokale næringslivet forbereder seg slik at de kan få del i verdiskapningen.

Først når detaljplanleggingen er ferdig og godkjent av NVE vil E.ON gjøre sin investeringsbeslutning. Det vil derfor fortsatt ta tid før vi vet om det blir vindkraftutbygging eller ikke i Nord-Odal.