Ordningen gjelder for skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak.

Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning i måneden.

Ordningen skiller mellom foretak som er statlig nedstengt og ikke, der de som er statlig nedstengt vil få en noe høyere kompensasjon. For å søke som statlig nedstengt må foretaket ha hoveddelen av sin virksomhet fra en aktivitet som er nedstengt.

Les mer på regjeringens nettsider

Gå til kompensasjonsordningen for næringslivet

Kompensasjonsordning for næringslivet