Hvem kan søke om midler?

Formålet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen i lokalt næringsliv som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjoner.

Disse virksomheter vil bli prioritert:

 1. Servering og skjenking
 2. Reisearrangør og overnatting
 3. Bedrifter som rammes av markedssvikt (avbestillinger, færre kunder) eller har høye kostnader forbundet med å opprettoholde smittevernregler.
 4. Bedrifter som velger å opprettholde aktivitet.

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 

 For alle overnevnte kategorier gjelder:

 • Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning støtte etter statsstøtteregulativet
 • Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen
 • Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen

Vi ber om følgende vedlegg:

 • Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.(Gjelder ikke nyetablerte foretak).
 • Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat. For nyetablerte foretak ber vi om regnskap fra etablering til dags dato.
 • Årsregnskap 2020. ( Gjelder ikke nyetablerte foretak).
 • Eventuell dokumentasjon som viser kostnader knyttet til smittevern, alternative forretningsmodeller eller prosjekter som bidrar til å utvikle bedriften slik at den står bedre rustet post korona.

Lenke til søknadsportal (regionalforvaltning.no)

Oversikt over andre korona støtteordninger

Smittevern