Kveldens kommunestyremøte som arrangeres i Teams kan du følge som publikum via kommunens Facebookside (du trenger ikke å logge på for å se, sida er åpen for alle).

Møte- og sendestart er 18:30

I tillegg til ordinær saksliste blir det orientering fra rådmannen om koronasituasjonen og fra Akershus Energi ifm. dagens nyhet om at de har vedtatt å bygge ut Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk.

Saksliste:

Saksnummer     Sakstittel
020/20Godkjenning av møteprotokoll
021/20Referatsaker
022/20Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Nord-Odal og Sør-Odal kommuner om NAV-kontor
023/20Hedmark revisjon IKS sin åpenhetsrapport, årsregnskap og styrets årsberetning for 2019
024/20Reglement Kontrollutvalget
025/20Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
026/20Årsapport for 2019 fra Kontrollutvalget
027/20Glåmdal sekretariat IKS årsregnskap, årsberetning og årsrapport for 2019
028/20Statusrapport oppdragsavtale 2. halvår 2019 - vurdering av overføring av timer