På sakslista står blant annet boligsosial handlingsplan 2019-2022, fem klagesaker på kommunestyrets vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av vindkraftanlegg på Songkjølen og Engerfjellet, etablering av felles NAV-kontor for Nord-Odal og Sør-Odal, kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031, Reguleringsplan for Garvikåsen-delområde 1, riving av utescene og oppføring av paviljong mv.

Sakene kan ses på kommunens hjemmeside: http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nordodal/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=313&

Samfunnsfel