På grunn av pauser og gruppemøter ble sendinga delt inn i fire bolker.

Vi beklager at det er litt ekko i lyden, denne er mest merkbar på de to innslagene der eksterne var med i møtet via Teams.