Forrige uke ble vi gjort oppmerksomme på en kjæledyrgrav på en av kommunens offentlige badeplasser. Dette er ikke greit. Dersom kjæledyr skal graves ned må det gjøres på egen eiendom, og da minimum 1 meter dypt (Mattilsynet).

Viser for øvrig til Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)

§ 19.Nedgraving av døde kjæledyr og hest
Døde kjæledyr og hester kan graves ned på egen eiendom eller på godkjent område dersom alle nødvendige tiltak er truffet for å unngå eventuell sykdomssmitte.