På nettsiden norgeskart.no eller i apper som Ut.no, Topokart, Norgeskart med flere får du raskt oversikt over det tilgjengelig oppdatert stinett i vår region. Flere apper har også offline-støtte så du slipper å bruke mobildata når du er ute.

 

KartStiene framstår som røde i kartet og traktorveger er hvite/grå-stiplede. Rød kort stipling/prikker betyr at stien er godt synlig, men ikke merket. Røde linjer med lengre stiplinger er permanent merkede stier ute i marka, for eksempel med farga treklosser, maling på trær og steiner eller skilting i stikryss. Skogsbilveger og andre veger er grå heltrukne linjer.

Både DNT Odalen, DNT Finnskogen og kommunene har godt merka turruter i vår region og disse kan i flere apper, for eksempel Ut.no, slås på som et eget kartlag. Det er også gode beskrivelser av turen og bilder i appen.

 

 

Kart

 

 

 

 

 

Ønsker du å ha med deg papirkart ut i marka kan du lage ditt eget turkart på Mitt turkart og skrive ut selv i ønsket område. Det ligger en video på siden som viser hvordan du gjør det.