På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2021 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Ringebu, Øyer, Sør-Odal og Nord-Odal. Det er totalt fire delområder som skal kartlegges i Innlandet.

Les saken på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet