Nord-Odal ha de senere årene fått en stor bestand av kaier. De har en forkjærlighet til å bygge sine reir i skorsteiner som er lite i bruk. De fyller opp med kvist og annet byggemateriale som fører til at skorsteinen blir tette og ildstedene blir ubrukelige.  Feiervesenet har fått stadig flere oppdrag med å fjerne slike reir, og de forsøker å gjøre dette dersom tiden strekker til. Dette er en krevende prosess som gjerne medfører en del smuss i boligen og som må faktureres kundene ekstra.

Vi er nå i sesongen der de legger egg, og det medfører at feiervesenet ikke kan fjerne eller ødelegge kaiereirene. De henstiller alle til å følge med på sine skorsteiner og dersom dere har mulighet, forebygge at fuglene etablerer seg ved å dekke til skorsteintoppen med netting eller annet egnet rist. Disse slipper gjennom røyken men hindrer at fuglene kan etablere seg der.

Video: Feieren setter fri ei kaie