NORD-ODAL BONDELAG OG NORD-ODAL KOMMUNE INVITERER

Sanitetens hus, Mo mandag 18. april kl 19:00

Rekruttering til landbruket. Utfordringer og muligheter.
Nils Haagenrud, leder Nord-Odal Bondelag

Vi må se etter nye muligheter: Hva med moderne «husdyr» som insektlarver og røye, eller helårs, vertikalt landbruk? Frank Larsen, Daglig leder i Hedmark kunnskapspark.

Tradisjonelt landbruk – etterspørsel og behov
Bioenergiprogrammet - biovarme/-gass og flisproduksjonsutstyr
Utvikling av lokalmat og opplevelser - hva gjør andre, sammenlignbare, regioner?
Hvordan får til lønnsom drift på små bruk?
Tron Ola  Lundby, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge

Avslutning og litt praktisk informasjon fra Nord-Odal kommune.
Finn Amblie, Jordbrukssjef
 
Servering av kaffe og kake. Mulighet for spørsmål underveis.
Arrangementet er gratis.

Meld deg på her

eller send mail til eva.snare@nord-odal.kommune.no

 

invitasjon til landbruksmøte