I forbindelse med eventuell installasjon av vannmåler er det mange som lurer på hvordan gebyrene da blir beregnet. Her er svaret fra GIVAS

- Både offentlig vann og avløp: Både vanngebyret og avløpsgebyret blir beregnet ut fra faktisk forbruk av vann dersom du installerer vannmåler.

- Offentlig avløp, privat vann (Juptjenn): Avløpsgebyret blir beregnet ut fra faktisk forbruk av vann, vanngebyret blir beregnet ut fra antall personer.

For å installere vannmåler må man kontakte en registrert rørlegger som kan utføre jobben. Selve vannmåleren er GIVAS’ eiendom og det betales en årlig leiesum på kr 200 + mva. Installasjonen (selve rørleggerjobben) må betales av huseier.  For å beregne ditt gebyr med og uten vannmåler kan du bruke vår gebyrkalkulator.