Akershus Energi (AE) har i dag, 18. mai 2020, formelt meldt NVE om byggestart i Songkjølen/Engerfjellet vindkraftverk. Entreprenøren (Implenia) vil umiddelbart gå i gang med innledende forberedelser gjennom inspeksjon av området med droner og noen prøvegravinger. Etter disse innledende aktivitetene er målet å starte avskogingen i denne uken i både Engerfjellet og Songkjølen. Fremdrift og aktiviteter vil bli nærmere diskutert med entreprenør i dag,  og AE vil komme tilbake med en mer oppdatert fremdrifts-/aktivitetsplan når dette er klart.