Alle barn født de nevnte årene og som er registrert i folkeregisteret med adresse i Nord-Odal får tilsendt invitasjon i posten. Dersom noen ikke har mottatt brev i løpet av denne uka, bes de ta kontakt med de respektive skolene.