Den ekstraordinære båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt.

Den ekstraordinære båndtvangen trådde i kraft 31. januar og gjelder til ordinær båndtvang starter 1. april.

Kommunen velger nå å innføre ekstraordinær båndtvang på grunn av de store snømengdene. Det er viktig at vilt ikke jages unødig nå som de er ekstra utsatt. Om forholdene endrer seg før 1. april, slik at det ikke lengre er behov for ekstraordinær båndtvang vil kommunen oppheve forskriften. Dette sier skogbrukssjef, Øyvind Juliussen, i en kommentar.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Nord-Odal kommune

§ 1.Formål
Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye snø, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Nord-Odal kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder alle hunder, unntatt politi- og lavinehunder i tjeneste og under trening, samt ettersøkshund i bruk på såret eller sykt vilt.

§ 3.Båndtvang
Hund skal til enhver tid holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

§ 4.Hund som løper løs
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskrift. Løshund skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Dette gjelder ikke dersom hundeholderen åpenbart ikke kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet.

§ 5.Straff
Overtredelse av denne forskrift kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§ 6. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra straks og gjelder inntil videre, men ikke ut over 1. april 2018, da ordinær båndtvang etter hundeloven trer i kraft. Kommunen kan dersom forholdene tilsier det oppheve forskriften umiddelbart.

Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang etter hundeloven § 6 annet ledd bokstav f kan påklages til Fylkesmannen.