Undesøkelsen er i hovedsak bygget opp rundt en rekke utsagn om nåsituasjon og fremtidig utvikling. Dine svar er anonyme, og det tar ca 5 - 7 minutter å gjennomføre. Et sammendrag av resultatet vil presenteres for kommunestyret i forkant av behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel.

Dersom du legger igjen din e-postadresse (frivillig) blir du med i trekningen om gavekort på valgfri konsert arrangert av Kulturhuset Milepelen.

Kontaktinfo
Nord-Odal kommune
Eva Snare
904 00 643
Eva.snare@nord-odal.kommune.no

 

Gå til undersøkelse

 

Spørsmål om personopplysninger

Dersom du ønsker mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger finner du det her:

Hvor lenge vil personopplysninger behandles?
Frem til samfunnsplanen er vedtatt. Akkumulerte data vil bli benyttet som innspill til samfunnsplanen. Data skal ikke inneholde personopplysninger.

Hvilke typer personopplysninger vil bli samlet inn og brukt?
Ingen sensitive personopplysninger vil bli samlet gjennom spørsmålene i spørreundersøkelsen.

Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt?
Kjønn, aldersgruppe og postnummer vil bli samlet inn gjennom spørsmålene i spørreundersøkelsen.

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger?
Behandling er basert på frivillighet/samtykke. Behandling er nødvendig for å utføre oppgave i almennhetens interesse.

Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger?
Ingen personopplysninger vil bli samlet gjennom spørsmålene i spørreundersøkelsen, ut over den frivillge muligheten til å legge igjen e-spost-adresse.

Overførsel av data til land eller institusjoner utenfor EØS, og sikkerhetstiltak (hvis aktuelt)?
Data skal ikke overføres til land utenfor EØS.

Innbyggermedvirkning – kommuneplanens samfunnsdel
Innbyggermedvirkning – kommuneplanens samfunnsdel