Det vil på møtet bli gitt informasjon om innbyggerundersøkelsen og en presentasjon av nye mulige kommunealternativer.

Ordinært kommunestyremøte vil bli avholdt i etterkant av informasjonsmøtet.