• Ved luftveisymptomer eller bekreftet covid-19, skal pårørende som hovedregel ikke besøke institusjonen.
  • ALLE besøkende må ringe avdelingen i forkant og gjøre en avtale.
  • Utfør håndhygiene før, underveis og etter besøket. Samt skriv deg inn i besøksloggen.
  • Hold minst to meters avstand til andre, og gå direkte til beboers rom, besøkende skal IKKE oppholde seg på fellesarealer.
  • Ta på minst mulig inne på rommet.
  • For å overholde avstanden, kan det ikke være flere enn to personer på besøk samtidig.
  • Det er ikke ønskelig at beboere tas med til steder, der de er mange personer samlet, enten det er privat, spisesteder eller kjøpesenter.
  • Viktig at det også vurderes av de nærmeste pårørende hvor mange som kommer på besøk, for å begrense antall nærkontakter.
  • Gi oss gjerne beskjed hvis dere har vært i risikoutsatte områder.
  • Besøkende anbefales bruk av munnbind ved opphold i gang eller pasientrom.