Pakkeforløpene skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse – og omsorgstjenester eller andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Forløpskoordinator psykisk helse er Kaja Skogheim

For mer informasjon se Helsedirektoratet sine hjemmesider.

I vår kommune kan tjenesten for psykisk helse og avhengighet kontaktes for nærmere informasjon.
Kontaktperson: Kaja Skogheim, telefon: 62 97 82 42.