Barneverntjenesten vurderer om det er aktuelt å gi disse barna tilbud om barnehage og skoleplass. Barneverntjenesten er tilgjengelige på telefon og følger opp familier via dette. Det blir nå ikke foretatt hjemmebesøk eller fysiske møter, med unntak i de sakene hvor det vurderes som høyst nødvendig ut fra sakens alvorlighetsgrad.

 

Det oppfordres til å ta kontakt med barneverntjenesten for råd og veiledning hvis noen opplever svært krevende situasjoner med barna.

Odal barneverntjeneste kan nås på telefon 62 96 80 92 alle hverdager mellom kl. 08.00-15.30. Utenom disse tidspunktene kan dere ringe Barnevernvakta i akutte situasjoner på telefon 404 41 673. Dere kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111 eller besøke deres nettside.