Badevannsprøver tatt på Mortesrudstranda  viste IKKE AKSEPTABEL badevannskvalitet pga. forekomst av tarmbakterier.

Når vannet er forurenset vil det kunne inneholde sykdomsfremkallende bakterier. Risikoen for å bli syk ved bading vil kunne være tilstede.

Ny prøver vil bli tatt 3. juli 18.

Til informasjon så er vannkvaliteten på kommunens andre badeplasser bra.

 

Kommuneoverlegen/Miljørettet helsevern