Barn 0-5 år

Helsestasjonen vil nå gjenopprette tilnærmet normal aktivitet igjen etter anbefalinger fra Helsedirektoratet. Unntakene er at hjemmebesøk etter fødsel vil foregå som konsultasjon på helsestasjonen samt at gruppekonsultasjoner utgår til fordel for individuelle konsultasjoner.

Ta kontakt på 62 97 82 31 mellom kl. 09:00 og 15:00 alle hverdager.

 

Skolehelsetjenesten

Tilbudet i skolehelsetjenesten for:

  • 1 - 4 trinn: går tilbake til normal drift

Inntil grunnskolen for de øvrige klassetrinn åpner er skolehelsetjenesten tilgjengelig for henvendelser og følger opp barn og ungdom ved behov. I tillegg tilbys følgende:

  • 5 - 10 trinn: gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet, 8. trinns samtale, veiing og måling.
  • Tilbud om individuelle samtaler ved behov. Ta kontakt med Line eller Ingrid.

 

Line Neskvern (Garvik skole): mob. 400 36 571

Ingrid Vestby (Sand sentralskole og Nord-Odal ungdomsskole): mob. 482 43 847

Helsestasjonen: 62 97 82 31 mellom kl. 09:00 og 15:00 alle hverdager.

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Tilbudet åpnes for konsultasjoner og helsepersonell nås på telefon.

Timebestilling: Ingrid Vestby mob. 482 43 847 / Line Neskvern mob. 400 36 571 / Helsestasjonen: 62 97 82 31 mellom kl. 09:00 og 15:00 alle hverdager.

NB!

  • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon, skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom..
  • Kun en person skal følge barnet (ikke ha med søsken)