Agenda

Konkurransefortrinn med Miljøfyrtårn. Morten Halvorsen, InErgeo
Miljøfyrtårn er et miljøledelses-system som er spesielt egnet for SMB-bedrifter. I dag er over 5550 bedrifter sertifisert i Norge, men ingen i Nord-Odal. Desember 2017 ble sertifiseringen EU-godkjent som likestilt med EMAS og ISO14001. Miljøledelses-systemer er normalt et krav for å delta på offentlige anbud. Bedrifter som går i gjennom sertifiseringsprosessen, opplever besparinger på energiforbruk og avfallshåndtering.

Miljøfyrtårn

Gratis bedriftsrådgivning, Petter Moseby, Hedmark kunnskapspark
Gjennom Omstillingsprogrammet i Kongsvingerregionen (K+) er det mulig å få skreddersydd bistand til nytenkning og utvikling. Inntil videre har ingen i Nord-Odal benyttet tilbudet, men målet er at næringsliv fra alle kommuner er representert.

Hedmark kunnskapspark

Orientering om næringssatsinger, Eva Snare, Nord-Odal kommune

  • Nye Granerud industriområde. Informasjon om tomter, prosess og profilering. Hvordan kan vi sammen tiltrekke innflytterbedrifter?
  • Utvikling i Sand sentrum. Hva er viktig for næringslivet? Hvordan samler kommunen best inn næringslivets innspill?
  • Strategisk næringsplan.
  • Økt digital synlighet. Gratis profil og jobbannonser på karriere.no
  • Samarbeid med Sør-Odal; Odalsportalen, bredbånd, reiseliv, Odal næringsforum.
  • Regionsamarbeid: Kongsvingerregionen, Osloregionen.

Enkel servering. Velkommen!

Påmelding: eva.snare@nord-odal.kommune.no

Næringstreff med grønn profil