Alle nasjonale tiltak gjelder også i Nord-Odal.

Lokale tiltak som ikke dekkes av de nasjonale:

Biblioteket holder åpent

 • Kun åpent for publikum i betjente åpningstider
 • Besøkslister vil bli ført, dette for å letteregjøre eventuell smittesporing
 • Meråpent tilbud for studenter som er registrerte brukere av dette opprettholdes

Kommunehuset holder stengt for besøk

 • I de nasjonale tiltakene er det nå enda tydeligere føringer for arbeidslivet når det gjelder bruk av hjemmekontor: «Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig.»

Munnbindpåbud på kollektivtransport

 • Fra tirsdag 23. mars ble det innført munnbindpåbud på kollektivtransport i Nord-Odal
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
 • Påbudet er innført via lokal forskrift
 • Gjelder til og med 14. april (merk: ny dato)

Helsestasjon for ungdom stengt for drop-in

Nye nasjonale og lokale smittevernstiltak for næringsliv

For øvrig er de viktigste budskapene fra nasjonalt hold nå at vi alle de kommende ukene må

 • begrense sosial kontakt
 • holde avstand – 1 metersregelen er nå økt til 2
 • unngå å foreta unødvendige reiser
 • ha lav terskel for testing

De lokale tiltakene gjelder i første omgang fra og med 25. mars og inntil videre, der ikke annet er angitt. Ny vurdering for både nasjonale og lokale tiltak gjøres innen 14. april (merk: ny dato)