I likhet med fjoråret er det i år et ekstraordinært tilskudd for all vårplanting. Tilskuddet er i år på 1,50 kr per plante.

Fristen for rapportering og dokumentasjon for å kunne oppnå dette ekstraordinære tilskuddet er 1. september 2021. Tilskuddet gjelder både nyplanting, suppleringsplanting og planting av juletrær. Dette tilskuddet gjelder kun vårplanting.

Les mer på Statsforvalterens hjemmeside.

Granplante