Mørkegrønne områder i kartet viser ferdige fototakserte områder

Kartutsnitt med ferdig fototakserte områder

Mjøsen blir i disse dager ferdig med fototaksten i kommunen. (bilde: mjosen.no)

Det er veldig bra oppslutning blant skogeierne i kommunen, og de aller fleste har bestilt takst. Noen etternølere er det. Det er egentlig for sent å bestille takst nå, men om det tas kontakt med en gang skal vi se om vi får med noen av disse også. Skogbruksnæringa i kommunen er veldig fornøyd med den høye oppslutningen.