NVE mottok 26.02.2019 planendringssøknader og MTA-/detaljplan for Songkjølen/Engerfjellet vindkraftverk fra E.ON.

NVE har derfor sendt søknadene og planene på høring til berørte interesser 06.03.2019.

Høringsrunden er ikke en høring for eller imot vindkraft i området Songkjølen/Engerfjellet, men NVE ønsker innspill til søknadene og planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Høringsuttalelser sendes som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

 

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 29.03.2019.

 

Lenke til konsesjonssaken

 
NVE konsesjonssak