Det bes om høringsinnspill til handlingsplanen mot vold i nære relasjoner i Kongsvingerregionen.

Innspill kan sendes til postmottak@nord-odal.kommune.no innen 15.04.22