Bredbånd kan leveres over ulike teknologier, og tilbudene er ulike på ulike adresser. Dersom du i dag har tilbud om tilknytning til eller er tilknyttet fiberbredbånd kan du se bort fra denne henvendelsen.

Noe som er ganske nytt er tilbud om bredbånd over mobilnettet knyttet til fast adresse. De som leverer i Nord-Odal med minimum 30Mb/sekund og minst 1000Gb/måned er etter hva vi kjenner til:  

Vi vet ikke hvilke adresser som har disse tilbudene. Dere kan sjekke ut dette selv via lenkene over. Vi som kommune er interessert i å vite fra dere som bruker disse løsningene om i hvilken grad leverandørene holder det som loves av hastighet.

Dataene som blir samlet inn skal bare brukes til dette formål. Viser ellers til personvernerklæringen du måtte godta når du gikk inn i skjema.

Lenke til skjema:

https://skjema.onacos.o/Nord-Odal/sd/skjema/NOK147/

Bredbådnsnode - Austvatn