Nord-Odal kommune er en del av kommunesamarbeidet Hedmark Kart, som har utarbeidet geografisk informasjonssystem (GIS). Norkart har vært en av leverandørene til Hedmark Kart.

- Etter at vi hørte om datainnbruddet, så har vi vært i kontakt med Norkart for å høre om våre systemer er berørt, men det er de ikke. Nå avventer vi, følger med på situasjonen og holder kontakt med Norkart, sier leder for Hedmark Kart, Anne Kjersti Briskerud.

Datainnbruddet skjedde i et av Norkarts søketjenester, og dette er ikke en del av leveransen som ble gjort til Hedmark Kart.

Persondata som er på avveie er informasjon som navn, adresse og fødselsnummer. Norkart skriver i en pressemelding at de ikke har holdepunkter som tilsier at opplysninger er forsøkt misbrukt. Likevel ønsker de å oppfordre til ekstra årvåkenhet spesielt med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri.

- Sjøl om våre systemer ikke er berørt, så er det en tankevekker at persondata for så mange innbyggere kan komme på avveie i et datainnbrudd. Det er viktig at vi som innbyggere følger med når det gjelder forsøk på svindel, sier Briskerud.

Les mer om hvordan forebygge og oppdage id-tyveri på datatilsynet.no (https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/id-tyveri/oppdage-forebygge/)

Lenke til pressemelding Norkart: https://www.norkart.no/

Norkart