Opplegget er basert på gjennomgang av tenkt eller etablert forretningsmodell ved hjelp av Osterwalders Business Model Canvas, men med en ekstra dimensjon; bærekraft. Verktøyet vi bruker, er et stort lerret delt inn i 11 områder som alle påvirker forretningsmodellen. Materiell er på norsk eller engelsk.

Les mer om FNs bærekraftmål: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

For å reservere tid kan du registrere deg her: https://doodle.com/poll/t9zdzq33983getcx, eller sende e-post til eva.snare@nord-odal.kommune.no med forslag til ønsket tidspunkt.

Sett av 2 timer til første møte, og ca. 1 til oppfølgning.

Se gjerne denne videoen som forklarer metoden: