Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Eller er du under utdannelse? Da ønsker vi at du registrerer deg her.  

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg. 

Registreringsskjema - helsefaglig kompetanse